Türkiye'nin 1 Numaralı Sağlık Platformu
info@sagliklidunya.com

Bruselloz Brusella Belirtileri


Bruselloz Brusella Belirtileri

Yakinma ve Bulgular : Yakinmalar genellikle çok siddetli degildir ve bulgular da
son derece siliktir. Semptomlar genellikle bakterinin alinmasindan 2-3 hafta
sonra ortaya çikar. Ates ve terleme en sik yakinmalardir. Tipik ates (dalgali
ates) nadir bir bulgu olup ancak tedavi görmeden uzun süre hastaligi devam eden
kisilerde rastlanabilir.

Halsizlik, kolay yorulma, eklem agrilari, kas
agrilari, sirt ve bacak agrilari, basagrisi, konsantrasyon ve dikkat
eksiklikleri ve depresyon da sik yakinmalardir. Hafif bir lenfadenopati ve bazen
de karaciger büyümesi disinda bulgu çok azdir. Bruselloz özel bir organi
tuttugunda fokal brusellozdan bahsedilir, ancak bu genellikle sistemik bir
hastaligin belirli bir organda daha fazla yakinma yarattiginin
göstergesidir.

Kemik ve eklemler
Kemik ve eklem yakinmalari tüm
brusellozlu hastalarin %20-60’inda rastlanir. Sirt ve belagrisi olan hastalarin
çogunda sakroileitis vardir. Spondilit tanisi eskiye göre oldukça azalmistir.
Büyük eklemlerde süpüratif veya reaktif artropatiler görülebilir. Osteomyelit
nadirdir, en çok vertebralarda görülür ve spinal tbc.yi taklit eder, tedavi için
paravertebral abselerin bosaltilmasi disinda cerrahi pek
gerekmez.

Karaciger ve safra kesesi
Karaciger her brusellozlu olguda
tutulur ancak yakinma ve bulgular azdir. Hepatomegali ancak %20-30 hastada
saptanir. Enzimlerde hafif yükselmeler görülebilir, sarilik son derece ndirdir.
Karaciger testleri normal olsa da karaciger biyopsisinden etken üretilebilir.
Akut kolesistit nadir rastlanan bir komplikasyondur.

GIS
Enterik
bruselloz tifoyu taklit edebilir. Daha çok istahsizlik, kilo kaybi,
bulanti-kusma, kabizlik, ishal ve karin agrilari görülür. Akut ileit ve kolit
tablolari bildirilmistir.

GÜS
Brusellalar idrar yoluya atilir, ancak
idrar kültürü rutin istenen bir sey degildir. Nadir de olsa pyelonefrit, fokal
ve diffüz glomerülonefritler ve böbrek abseleri bildirilmistir. Orsit,
epididimit erkek hastalarin yaklasik %20’sinde görülür. Kadinlarda salpenjit,
servisit, pelvik abse nedeni olabilir.

Solunum sistemi
Hava yoluyla
bulas için deliller vardir, ancak akciger tutulumu nadirdir. Pnömonitis,
plöritis ve solid akciger lezyonlari bildirilmistir, ama ekspektore balgam
kültüründen ürettigini söyleyen azdir.

KVS
Endokardit %3’ten az
rastlanan ama bruselloz nedenli ölümlerin ilk nedeni olan bir komplikasyondur.
Genellikle daha önceden hasara ugramis kapaklarin tutulmasi, anevrizma ve
valsalva sinüsünde abseler saptanir. Perikardit eslik edebilir veya esas bulgu
olabilir.

Tedavide tibbi ilaç yanisira cerrahi de isin içine girmelidir.
Sinir sistemi Nörasteni, depresyon ve dikkat azalmasi siktir, ancak dogrudan MSS
invazyonu %5’ten azdir. Menenjit, ensefalit, radikülonevrit, myelit, periferik
nöropati ve serebral anevrizmalar bildirilmistir. Brusella menenjitinde lenfosit
baskinligi, proteinde artma ve bazen BOS sekerinde düsme görülür.

BOS’tan
izolasyon güçtür, ancak özgül antikorlar çogu hastada saptanir. Deri ve yumusak
doku Temas lezyonlari, nonspesifik döküntüler, yumusak doku abseleri, ülser ve
vaskülitler göürlebilir tablolardir.

Kronik bruselloz Semptomlarin
tanidan sonra bir yildan daha fazla sürmesi olarak tanimlanir. Bu hastalar üçe
ayrilir:
1) Bakteriyolojik nüksü olanlar,
2) Derinde bir infeksiyon odagi
olanlar ,
3) Aktif infeksiyonla baglantisiz nonspesifik semptomlari
olanlar.

En sik görüleni sonuncusu olup psikonevroz burada rol oynuyor
olabilir.


Brusella Konusuyla İlgili Diğer Makaleler