Türkiye'nin 1 Numaralı Sağlık Platformu
info@sagliklidunya.com

Kulak Çınlaması Çınlamanın Sebepleri


Kulak Çınlaması Çınlamanın Sebepleri

Dışarıdan uyarah bir ses olmadığı halde, kulak içinde duyulan ve anlam verilemeyen bir takım seslere topluca "çinlama" den­mektedir.
Sümkürme, çiğneme, esneme, hapşırma ve öksürme gibi baş hareketleri sırasında duyulan çınlamalar normal olup hastalık be­lirtisi sayılmazlar. Yine ara sıra duyulan ve "hayırlı bir haber" şeklinde yorumlanan çınlamalar da zararsız kabul edilir.
DİKKAT: Kulakta, "nabız atması" şeklinde duyulan ritmik ses­ler ciddiye alınmalıdır. Genellikle yüksek tansiyonda duyulan bu sesler, kulak çevresindeki atar damarların hastalığına da işaret edebilirler. Uğultular şeklinde derinden gelen sesler, aşırı derecede tansi­yon düşüklüğünü ve kansızlığı düşündürmelidir.
Kulak Çınlamasının Diğer Sebepleri: • Kuvvetli beden hareketlerinden sonra kulakta "nabız atma­sı" şeklinde duyulan sesler tamamen normal olup dinlenme ile kendiliğinden geçer.
• Yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan çınlamalar, kulak fonksiyon­larının zayıflamakta olduğunu gösterir.
•  Şeker hastalığında, tiroid. bezi bozukluklarında kulak çınla­maları şeklinde sesler duyulmakta, hastalık belirtilerinin zayıflaması ile birlikte azalmaktadir.
• Kimyevi ve toksit maddelerle zehirlenen kimselerde, kulak çınlamaları zehirlenme belirtilerinden sayılmaktadir.
• Uyuşturucu madde, alkol ve aşırı tütün tüketen kimselerde de kulak çınlamaları görülmektedir.
• Bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan streptomisin, neo­misin, kanamisin gibi antibiyotiklerin alınmasında kulak çınlama­ları bir yan etki olarak ortaya çıkarlar.
• Dış kulak yolu, tamamen, kulak kiri ile kapandığında, orta­kulak ve içkulak iltihaplarında, diş ve dişeti iltihaplarinda, kan kanserinde (lösemi) kulak çınlamasına benzer sesler duyulabil­mektedir.
• Ayrıca, işitme sinirlerini içine alan bir sinir sistemi hastalığında da kulak çınlaması görülebilir.


Kulak Çınlaması Konusuyla İlgili Diğer Makaleler